Menu

Ordinær generalforsamling i Herfølge BK

image GF afholdes i Nordea lounge
14. februar 2018 kl. 17:23

HERFØLGE BOLDKLUB 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ONSDAG D. 28/2 2018 - KL. 19.00 

NORDEA LOUNGEN, HERFØLGE STADION.

 D A G S O R D E N

  1. VALG AF DIRIGENT
  2. VALG AF STEMMETÆLLERE
  3. BESTYRELSENS ÅRSBERETNING
  4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2017
  5. INDKOMNE FORSLAG
  6. VALG TIL BESTYRELSEN              
  7. VALG AF BESTYRELSESSUPPLEANTER
  8. EVENTUELT

Du kan læse bestyrelsens årsberetning på dette link

http://live-10011-klubprojekt-12.umbraco-proxy.com/media/2414/beretning-hb-2017.pdf

Forslag som ønskes behandlet under generalforsamlingens punkt 5, 6 og 7 skal være formanden i hænde senest d. 21/2 2018. Forslag bedes fremsendt i mail til slh@hb.dk.

Klubben inviterer til fællesspisning i det nyrenoverede cafeteria inden generalforsamlingen fra kl. 18.00. Hvis du ønsker at deltage i fællesspisningen bedes du senest mandag d. 26/2 sende en mail til cafeteria@hb.dk.