Menu

Spillere og bolde på fodboldbanen - ikke jernbanen

image
09. februar 2018 kl. 11:31

Mandag den 12. februar starter opsætning af fast hegn langs jernbanen. Arbejdet starter ved Søllerupvej og vil bevæge sig ned mod Wembley og trekanten de kommende uger. Der vil forekomme arbejdskørsel i dagtimerne, og biler må ikke parkeres ned forbi nordtribunen og bane 1.

Hen mod foråret vil der blive foretaget ny plantning til afskærmning mod jernbanen.

Hegn har til formål at sikre at der ikke færdes mennesker på jernbanen og at bolde i videst muligt omfang holdes på græsset. Beplantningen etableres af forskønnelsesmæssige årsager. Til dem der kan lide modeltog vil det stadig være muligt at se forbikørende tog efter beplantning og hegn er opsat.

Hvorfor ændringerne?

Jernbanelinjen mellem Næstved og Køge elektrificeres og i den forbindelse er der skrappe regler omkring beplantning ved linjen. Dette betød at den gamle beplantning var nødt til at blive fjernet – den var for høj og for tæt på jernbanen.

Der har været god dialog mellem Banedanmark, Køge kommune og klubben omkring ændringerne. Der er landet et resultat således at det bliver mere sikkert for børnene at færdes op mod jernbanen og bedre sikring af, at boldene ikke bliver skudt ind på jernbanen. Der etableres i øvrigt også direkte gang forbindelse mellem området ved kunstbanen/bane 3&4 og Wembley/lille kunst/bane 2.